Fossielen - Fossielen ontstaan wanneer een organisme (plant of dier) wordt bedekt door bijvoorbeeld slib, zand of klei. Dit gebeurt vaak in water of in de buurt van water. Op het land worden niet vaak Fossielen gevonden, er is dan een vulkaanuitbarsting of aardverschuiving nodig om de organisme te bedekken. We hebben verschillende fossielen
met een ingeboord oogje waaraan een ketting of kort te bevestigen is, deze kunnen als hanger worden gedragen.